O nas

Cele działalności:

 • rzetelne i kompleksowe przygotowanie uczniów do matury, egzaminu dojrzałości i egzaminów wstępnych na studia
 • podnoszenie umiejętności dydaktycznych i sprawności intelektualnej uczniów
 • pomoc w doborze wyboru szkoły, uczelni, kierunku studiów

Gwarancja jakości:

 • doświadczenie i kompetencja, sprawna organizacja oraz odpowiedzialność za ucznia
 • zajęcia na wysokim poziomie dydaktycznym w grupach maksymalnie 10 – osobowych
 • zasada podwójnego klienta. „Klientem” jest zarówno uczeń jak i jego „rodzic”, który może dowiedzieć się o jego postępach (forma kontaktu do uzgodnienia)
 • indywidualne konsultacje: gratis!
 • zajęcia w doskonałym punkcie komunikacyjnym
 • niskie ceny i dogodne warunki płatności oraz zniżki:
  • 1 godz. lekcyjna w grupie tylko 16 zł, gdzie przeciętna cena lekcji indywidualnych to około 50 zł
  • 1 miesiąc nauki to, aż 16 godzin lekcyjnych na to, aby powtórzyć, zebrać i wyćwiczyć materiał do matury oraz egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie.