Kadra

mgr Katarzyna Błaszczyk
język niemiecki/angielski
mgr Łukasz Żmieńka
język angielski
mgr Arkadiusz Grzelak
język angielski
mgr Henryk Stokwiszewski
język polski
mgr Agnieszka Ziarkowska
biologia
mgr Lidia Jodłowska
fizyka
mgr Monika Smulczyk-Filińska
matematyka
mgr Maciej Kazimierski
język rosyjski