Przedszkolaki

Drodzy Rodzice

Powszechnie wiadomo, iż dzieci podejmujące naukę języka obcego w wieku przedszkolnym mają największą szansę na przyswojenie systemu dźwiękowego języka, a tym samym doskonalszą wymowę i lepsze zrozumienie osób, dla których jest to język ojczysty. Większa plastyczność mózgu i elastyczność organów mowy charakterystyczna dla dzieci, które wciąż opanowują swój język ojczysty, daje im lepsze możliwości w przyswajaniu obcych dźwięków i melodii innego języka. Ma to zasadnicze znaczenie dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych w języku obcym i ogólnego sukcesu w opanowaniu tego języka w przyszłości.

Małe dzieci, które nie rozumieją jeszcze wszystkiego w swoim własnym języku, tolerują nieznane słowa i wyrażenia w tekstach historyjek, piosenek czy mowie nauczyciela i uczą się wychwytywać ogólny sens wypowiedzi, nawet jeśli brakuje im znajomości niektórych elementów.

Nauka języka angielskiego od najmłodszych lat to gwarancja sukcesu w późniejszych etapach edukacji.

Zapraszam

mgr Katarzyna Błaszczyk