Regulacje prawne

Statut Centrum Edukacyjnego „Abiturient”
Katarzyna Błaszczyk

 

Centrum Edukacyjne „Abiturient” od roku 2007 posiada własny statut, na mocy którego wydawane mogą być wszelkie zaświadczenia o ukończeniu kursów, świadectwa, dyplomy.
Statut określa cele, zadania, prawa i obowiązki Centrum Edukacyjnego „Abiturient” w Łęczycy względem pracowników jak i jego słuchaczy i odwrotnie. Określa sposób finansowania oraz podaje regulamin kursów oraz wszelkiego rodzaju szkoleń prowadzonych na terenie Centrum Edukacyjnego „Abiturient”. Statut dostępny jest w siedzibie biura Centrum Edukacyjnego „Abiturient” i powinien zostać przeczytany wraz z regulaminem przez każdego słuchacza
lub jego prawnego opiekuna przed podpisaniem Umowy na uczestnictwo
w wybranym kursie. Warunki Umowy należy bezwzględnie przestrzegać.